Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

Hva er direkte såing, og hvorfor bruke denne metoden?

Bøndene i Sahelområdet trenger en stabil tilgang på mat fra sine åkrer. De trenger også nok drikkevann og vann til dekning av andre husholdningsbehov. Eden så at disse målene ble truet av den miljødegradering som skjer i Sahelområdet. Det kan man tydelig se i det distriktet hvor Edens feltstasjon ligger. Der renser man mark for å kunne dyrke ettårige vekster. Man anser at de andre vekstene er i veien for de ettårige, og de blir derfor hogget ned eller rykket opp. For mye beiting og vedsanking bidrar også til denne degradering.

Eden anser at miljøet best kan stabiliseres gjennom at bøndene selv direktsår flerårige tørketålige vekster, som de kan bruke til mat. Direkte såing innebærer at man sår frøene direkte i jorden, og unngår derved behovet av planteskoler og kunstig vanning. Gjennom dette oppfylles to av bøndenes mål, nemlig å produsere mat, og å gjøre dette med lite forbruk av vann, næringsstoffer etc. Planteskoler krever vanning, plastposer (som er dyre for bøndene og forurenser miljøet), transport av spirene til stedet hvor de skal planteres og arbeid med å ta seg av dem. Direktsådde flerårige vekster har en tilbøyelighet til raskt å produsere et vidstrakt rotsystem, mens skuddene vokser saktere. Planteskoleplanter har derimot en tilbøyelighet til å produsere store skudd, noe som øker avdunstingen, og røttene får snart dårlig med plass i plastposene. Det betyr, at direktsådde vekster lettere kan nå den fuktighet som er igjen i jorden etter regntiden på grunn av deres mer omfattende rotsystem. De kan derfor tåle tørke mye bedre enn planteskoleplanter.

Direkte såing gjør det mulig å introdusere flerårige vekster i stor skala, selv til avsidesliggende områder. Det kommer av at direkte såing kan utføres der hvor det ikke finnes direkte tilgang på vann. Folk i Dalli (landsbyen som ligger inntil feltstasjonen) går omtrent 5 km for å hente vann under den tørre årstiden. Brønnene nærmere landsbyen tørker ut, så der danner man kø på kvelden og sover inntil brønnene for å få vannet som pipler fram i løpet av natten. Planteskoler skulle uttømme det begrensede vannforrådet, så bøndene i Dalli anser ikke at planteskoler er et alternativ for dem. Tidligere har de fått planteskoleplanter fra andre prosjekt, men bøndene sier at disse plantene dør i slutten av regntiden, i motsetning til de direktsådde plantene. Nå sier de at de ikke lenger tror på planteskoleplanter, selv når andre prosjekt med tilstrekkelig vannforsyning gir dem plantene.

Direkte såing er rimelig sammenliknet med andre metoder, særlig når den utføres av bøndene selv. Flerårige vekster sørger for et permanent vegetasjonsdekke hvor man kan dyrke mellomkultur på ettårige vekster. Flerårige vekster har den klare fordelen av å gi mat under tørkeår når de ettårige avlingene slår feil.

Hvilke arter er interessante?

Eden er interessert i spiselige urter, busker og trær som kan vokse under varme ørkenforhold, hvor den årlige regnmengden i gjennomsnitt er <250 mm. For å kunne tilby frø av en art til bøndene, må arten først gjennomgå tester i direktsåing på Edens feltstasjon.

Fungerer direkte såing?

Se resultatene.

Arter som er blitt etablert på Edens feltstasjon kommer antagelig til å gjøre det enda bedre i områder lenger sør hvor regnmengden er større. Edens forskning kan altså brukes i andre deler av Niger, Sahel og andre varme og tørre områder i verden.

Har bøndene direktsådd?

Se resultatene.

Hvorfor vil bøndene direktså?

Når en bonde bestiller frø spør Eden han hvorfor han vil direktså akkurat den arten. Flertallet bestillinger er for mat og/eller stabilisering av miljøet. Andre grunner er medisin, gjødsel, fôr, økonomisk, osv.

Ser bøndene behov for å direktså?

Edens anser at bønder ikke behøver å bli ”undervist” eller gis økonomisk støtte for å finne ut om direkte såing av flerårige vekster er gunstig for dem. Dallibøndene kunne selv se at hirsespirene som var blitt sådd i le av feltstasjonen overlevde bedre, ble høyere og gav større avkastning enn de som var blitt sådd lengre unna. Dermed trakk de selv den konklusjonen at det var gunstig for dem å direktså flerårige vekster på sine åkrer.

Får bøndene betalt for å direktså?

Bøndene får ingen økonomisk støtte av Eden til direkte såing. De har sådd på eget initiativ. De har investert arbeid og mark for å dyrke flerårige vekster og vil få i ”lønn” menneskeføde og et bedre miljø. 3 av de 6 artene de sådde har en direkte økonomisk verdi. Deres frukter selges på markeder i byene, så ethvert overskudd kan brukes til å gi en innkomst, slik at man kan kjøpe annet som trengs. Flerårige vekster gir organisk gjødsel fra løv som har falt ned og kvelstoff fra nitrogenbindende arter. Det sies også at de kan brukes til annet som fôr, ved, medisin, tre, farge- og garvestoff, lys, kjemikalier, fiber og insektmiddel. Frukten fra en av disse artene inneholder fire ganger så mye C-vitamin som appelsiner.