Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

 

Livet i Tanout, slideshow 6/15

Previous
Next
 

Markene overlates avkledd og utsatt for de kraftige Sahara-vindene, noe som fører til erosjon og medvirker til forørkningsprosessen.