Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

 

Livet i Tanout, slideshow 9/15

Previous
Next
 

Edens løsning er å hjelpe bøndene til å revegetere sin jord med de midler som er tilgjengelige for dem.