Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

 

Livet i Tanout, slideshow 10/15

Previous
Next
  Ubeskyttet jordstykke, ødelagt av vind og erosjon Årlige vekster beskyttet av trær på Edens feltstasjon  
     
 

Ved å vise hvilken innflytelse trær har på vegetasjonen og miljøet, ser bøndene behovet for å revegetere.