Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

 

Livet i Tanout, bildspel 6/15

Förra
Nästa
 

Fälten lämnas nakna på växtlighet och utsätts för de starka Saharavindarna, vilket leder till jorderosion och bidrar till ökenspridningen.