Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

 

Livet i Tanout, bildspel 10/15

Förra
Nästa
  Oskyddad åker förstörd av vind och jorderosion Ettårig gröda skyddad av träden på Edens fältstation  
     
 

Genom att visa vilken betydelse träd har på miljön förstår bönderna behovet av att revegetera.