Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

Edens Tankesmedja

Empowering teenage girls in Africa (på engelska)

Eden's Philosophical Roots (på engelska)

The lost treasures of Eden (1987, på engelska)

When endemic malnutrition is labeled as famine (på engelska)

Ökenspridning - ett hot mot Sahel

Passive Transfer - the Eden Experience in Niger (på engelska)

Överlevnadshot mot Saharas växter

Direct seeding - the natural solution for revegetating arid lands (på engelska)

Vad är direktsådd, och varför använda sig av denna metod?

Djurliv på Edens fältstation

Miljövännerna i Dalli

Fermenterat livsmedel - säkrare att äta

Näringsstudie av Ziziphus spina-christi

Faidherbia albida: Direct Seeding Experiments in an Arid Environment (på engelska)

Edible Perennial Plants Native to Hot Deserts (på engelska)