Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

Här finns Eden

Staden Tanout
Eden's fältstation
Byar där bönder har direktsått
Tanoutområdet, i sydkanten av Saharaöknen, är en av de torraste bebodda platserna på jorden. Människors huvudproblem är brist på mat, vatten och en stabil miljö. Eden har drivit ett projekt här sedan 1987. Vår lösning är att ge dem träd och buskar som kan växa naturligt och producera mat.

Republiken Niger

Niger är ett av de varmaste och fattigaste länderna i världen och har en befolkning på 10 miljoner. Huvudstaden heter Niamey och ligger i sydväst.

Klimatet är varmt och mycket torrt.

Miljöproblemen är ökenspridning, jorderosion, skogsreduktion och överbetning.
Genomsnittlig förväntad livslängd är 47,5 år. 50% av invånarna är under 15 år gamla. De viktigaste folkslagen är hausa, djerma, fulani, tuareg och kanuri. Andelen vuxna läskunniga är 15%.
90% av befolkningen arbetar med lantbruk och boskapsskötsel.
Bara en liten del av landet är odlingsbart. Bönderna använder svedjebruk för att ta bort träden. Idag består fyra femtedelar av landet av öken.
Regnsäsongen varar i tre månader.

Efteråt blir landet torrt igen.

Det enda ständigt gröna området finns kring floden Niger längst ner i sydväst. I resten av landet är tillgången till vatten mycket begränsad och närmaste vattenkälla är ofta 2 mil bort.