Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

 

Edenprojektet

Niger är ett av de fattigaste länderna i världen.

Sedan 1987 har Eden drivit ett projekt strax söder om Saharaöknen för att hjälpa bönderna och deras familjer nå ett godtagbart liv med de medel som finns tillgängliga för dem.

Deras huvudproblem är brist på mat.

Mer information om problemet (bildspel)

Vår lösning är att ge dem träd och buskar som kan växa naturligt i torra områden och ge mat även under svåra tider.

Sedan starten har Eden betjänat 30 000 hushåll i området.

Mer information om lösningen

”Eden är ett projekt för oss kvinnor och barn. Så snart hirsen är skördad är männen borta tills nästa säsong och vi lämnas med de dagliga bekymren att mätta våra familjer.
Tack vare Eden har vi nu träd och buskar som ger frukter som vi kan äta eller sälja på marknaden. Jag är mycket glad åt att ha del i Edens arbete!”


- Aishatu Musa, 39 år, från Karaouski