Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

 

Edens arbete


Niger är ett av de torraste länderna i världen, och ingår till största delen i Saharaöknen. Folket är fattigt och har varken nog med pengar eller vatten.

Vår lösning är att ge dem träd och buskar som kan växa naturligt i detta torra område och ge mat, även i svåra tider.

Sedan starten har Eden betjänat 30 000 hushåll i regionen.

Träden och buskarna vi erbjuder har försöksodlats på vår lokala fältstation och behöver varken bevattning eller konstgödsel för att växa.

Metoden vi tillämpar kallas direktsådd och är anpassad till böndernas tillgängliga resurser.

Bönderna kommer till oss på eget initiativ och kan beställa från en lista av Edens växter.

Fröna är gratis och vi visar dem hur de skall så.

Vi ger också råd i förebyggande hälsovård och andra praktiska frågor.

"Tack vare våra Edenträd har vi haft mat att äta även när hirsen slagit fel. Under tre år har det inte kommit mycket regn här i Garin Farara och årets skörd räckte mindre än en månad. I stället har min familj levt av Edens frukter på våra åkrar vilket ger oss mat för dagen. Vi är beroende av det för det finns inget annat att äta häromkring."

- Musa Abari från Garin Farara

Är du intresserad av vårt arbete?
Skulle du vilja bli delaktig?

Bli en Edenvän
och hjälp oss ge folket i Niger
ett godtagbart liv.

Din hjälp behövs!