Eden Foundation

Eden Foundation

Grundad 1985 i Falkenberg, Sverige
Verksam i Tanout, Niger, sedan 1987

Resultaten

Sedan 1991 har Eden betjänat 21.000 hushåll i 225 byar runt Tanout. Bönderna kommer till oss på eget initiativ och kan beställa frön från en lista med Edenväxter.

När träden vuxit upp ger de frukt som antingen konsumeras i hushållet eller säljs på marknaden. I år har Edens bönder rapporterat att de skördat frukter, blad och bär från sina träd till ett värde av ca 700 kr per hushåll.

"Vi är mycket glada för våra Eden träd. När det finns mycket frukt skickar jag mina barn till marknaden för att sälja dem och de kommer tillbaka med salt och kryddor i stället. När det är ont om frukt går jag själv och säljer dem dyrt för det är alltid stor efterfrågan. I år kommer jag att spara mycket frukt så att jag kan köpa hirs när lagret är slut, för jag vet att det inte kommer att räcka hela året."

- Hadjia Ramatu Haruna från Afadekou

Är du intresserad av vårt arbete?
Skulle du vilja bli delaktig?

Bli en Edenvän
och
hjälp oss ge folket i Niger ett godtagbart liv.

Din hjälp behövs!